پيك نيك پايان سال :

در آستانه فرا رسيدن بهار روز چهارشنبه 21 اسفند ماه دانش آموزان در حياط مدرسه اردوي پيك نيك پايان سال خود را در كنار هم برپا نمودند ...

مراسم جشن چهارشنبه سوري  :

مراسم جشن چهارشنبه سوري دبستان آتيه سازان روز سه شنبه بيستم اسفند در مدرسه برگزار شد ...

 

 ششمي ها بخوانند :

براي آزمون تيزهوشان آماده شويد ...

جشن نيكوكاري :

صندوق نيكوكاري روز چهارشنبه در مدرسه برپا گرديد ...